Wydłużenie terminów opłat za użytkowanie wieczyste

Jaka forma wsparcia?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność na terenie Powiatu Słupskiego, możesz wnioskować o:

  1. umorzenie,
  2. odroczenie,
  3. rozłożenie na raty,
  4. odstąpienie od dochodzenia,
    należności cywilno-prawnych lub publiczno-prawnych należnych Powiatowi.

Abyś mógł wnioskować o powyższe umorzenia lub ulgi, musisz szczegółowo opisać pogarszającą się sytuację finansową Twojego przedsiębiorstwa, wynikającą z powodu i w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Co musisz zrobić

Aby starać się o ulgi w/w zakresie, musisz złożyć niezwłocznie stosowny wniosek do Zarządu Powiatu Słupskiego. We wniosku tym powinieneś zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące opisu sytuacji finansowej swojej firmy w związku ze stanem epidemii.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku, znajdziesz na stronie:

http://eboi.powiat.slupsk.pl/dokumenty/pokaz/469.

Szczegółowe informacje uzyskasz również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Tel.: 59 8418 521
E-mail: zpluciennik@powiat.slupsk.pl 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są w Starostwie Powiatowym w Słupsku, w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk).
Do wniosku zobowiązany jesteś dołączyć:
1) wypełniony i podpisany uproszczony formularz ubiegania się o pomoc publiczną (dostępny do pobrania na stronie: https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972).

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.