Wsparcie miejskie

UMORZENIA

Jaka forma wsparcia?  

Jako słupski przedsiębiorca, możesz wnioskować o umorzenie lub ulgę w spłacie następujących należności:

  1. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, wnoszoną w terminie do 30 czerwca – w tym wypadku, po upływie tego terminu w przypadku wymagalnych należności, możesz wystąpić z wnioskiem o prolongatę terminu płatności, rozłożenie na raty bądź w uzasadnionych przypadkach – umorzenie powstałego zadłużenia.
  2. zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu,
  3. zadłużenia z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Abyś mógł wnioskować o powyższe umorzenia lub ulgi, musisz wykazać, że niemożność wniesienia stosownych opłat nastąpiła na skutek pogorszenia się sytuacji gospodarczej w wyniku epidemii koronawirusa.

Co musisz zrobić?

Aby starać się o umorzenia w/w zakresie, musisz złożyć niezwłocznie stosowny wniosek do Prezydenta Miasta Słupska. We wniosku tym powinieneś zawrzeć następujące informacje:

  1. powód, dla którego nie jesteś w stanie dokonać wymaganej opłaty,
  2. oświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorcy,
  3. oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej w ciągu trzech ostatnich lat budżetowych pomocy publicznej de minimis lub zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
  4. formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  5. inne dokumenty istotne dla rozstrzygnięcia wniosku.

Ponadto, jeśli występujesz o umorzenie, bądź też ulgę w spłacie zadłużenia z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, poza wyżej wskazanymi dokumentami, do wniosku musisz dołączyć również:

  1. formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Ważne!
Po zakończeniu sytuacji kryzysowej będziesz zobowiązany do uzupełnienia wniosku o stosowne dokumenty, potwierdzające sytuację, wskazaną w tymże wniosku.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku, znajdziesz na stronie:

http://www.slupsk.pl/wniosek-umorzenie-czynszu-89334

Ponadto, szczegółowych informacji o umorzeniach i ulgach w spłacie zadłużenia udzielane są przez pracowników Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami, dostępnych pod nr telefonu:

 59 8445 142
 59 8445 140

Jak złożyć wniosek?

Wniosek wraz załącznikami możesz złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP Lub Poczty Polskiej. W tym drugim wypadku dokumentację wyślij na adres:

Urząd Miejski w Słupsku
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.