Wsparcie miejskie

OBNIŻKI OPŁAT

Jaka forma wsparcia?

Jako słupski przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą na mieniu miejskim, możesz wnioskować o obniżenie następujących należności:

 1. opłaty związanej z najmem gminnych lokali użytkowych – za miesiąc kwiecień i maj 2020 r.
 2. opłaty związanej z dzierżawą gminnego gruntu.

Abyś mógł wnioskować o powyższe obniżenie opłaty, musisz wykazać, że niemożność wniesienia stosownych opłat nastąpiła na skutek pogorszenia się sytuacji gospodarczej w wyniku epidemii koronawirusa oraz na skutek ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług.

O tę formę wsparcia możesz ubiegać się, jeżeli prowadzisz działalność w następującym zakresie:

 1. przygotowanie i podawanie posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu,
 2. organizacja, promocja lub zarządzanie imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje,
 3. wszelkie zbiorowe formy kultury i rozrywki,
 4. sport i rekreacja, w szczególności prowadzona w formie klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness,
 5. projekcja filmów, nagrań wideo w kinach, w tym działalność klubów filmowych,
 6. prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
 7. prowadzenie kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych),
 8. działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność kulturalna,
 9. działalność z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
 10. działalność gastronomiczna i rozrywkowa,
 11. handel detaliczny: wyrobami tekstylnymi/odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi,
 12. inny rodzaj działalności, który został dotknięty konsekwencjami epidemii.

Co musisz zrobić?

Aby starać się o obniżenie w/w zakresie, musisz złożyć niezwłocznie stosowny wniosek do Prezydenta Miasta Słupska.

W przypadku prośby o obniżenie opłaty związanej z najmem gminnych lokali użytkowych oraz opłaty związanej z dzierżawą gminnego gruntu, wniosek musisz złożyć bez zbędnej zwłoki, w terminie:

 1. od 1 do 10 kwietnia – jeżeli ubiegasz się o obniżkę za miesiąc kwiecień,
 2. od 1 do 10 maja – jeżeli ubiegasz się o obniżkę za miesiąc maj.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku, znajdziesz na stronie:

http://www.slupsk.pl/wniosek-obnizki-dla-przedsiebiorcow-89508 

Ponadto, szczegółowych informacji o obniżeniu opłat w/w zakresie udzielane są przez pracowników Wydziału Zarządzania Nieruchomościami, dostępnych pod nr telefonu:

 59 8488 388

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o obniżkę opłat związanych z najmem gminnych lokali użytkowych, wypełniony i podpisany, a następnie zeskanowany, możesz wysłać na adres e-mail Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej:

sekretariat@pgm.slupsk.pl

lub za pośrednictwem poczty na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk

Wniosek o obniżkę opłat związanych z dzierżawą gminnego gryntu, wypełniony i podpisany, a następnie zeskanowany, możesz wysłać na adres e-mail Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku:

zn@um.slupsk.pl

lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.