Najważniejsze instytucje

Najważniejsze instytucje

Urząd Miejski w Słupsku
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Tel.: 59 8445 142, 59 8445 140, 59 8445 142

Urząd Miejski w Słupsku
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Tel.: 59 8488 388
E-mail: zn@um.slupsk.pl, a.zwierz@um.slupsk.pl 
Informacji udziela: Agnieszka Zwierz – Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku
ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk
E-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
Tel.: 58 32 61 822, 607 836 829, 609 694 538, 609 692 767, 504 249 397, 609 690 652
E-mail: pakietantykryzysowy@wup.gdansk.pl 

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Fabryczna 1/Leszczyńskiego 8, 76-200 Słupsk
Tel: 59 8460 910, 59 8460 946
E-mail: m_sparniuk@pup.slupsk.pl , b_czeres@pup.slupsk.pl 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku
Pl. Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk
Tel.: 22 290 87 02, 22 290 87 03