Udziel zaległego urlopu wypoczynkowego

Jak skorzystać z tego rozwiązania?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Tarczy 4.0, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, jako pracodawca możesz udzielić pracownikowi zaległego urlopu  urlopu, niewykorzystanego w poprzednich latach.

Możesz udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego przez niegow poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Jako pracodawca masz prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania takiego urlopu:

  • w terminie przez siebie wskazanym,
  • bez uzyskania jego zgody,
  • z pominięciem planu urlopów.

Pracownik ma obowiązek taki urlop wykorzystać.