Wsparcie branży "czasu wolnego"

Wsparcie branży "czasu wolnego"

Jak forma wsparcia?

W konkursie możesz wziąć udział, jeżeli jesteś mikro i małym przedsiębiorcą z siedzibą w Województwie Pomorskim i prowadzisz działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”.

O wsparcie mogą wystąpić:

hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem), restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea), wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).

Aby starać się o wsparcia, musisz prowadzić działalność w branży co najmniej od dnia 1 lipca 2019.

Dofinansowanie możesz pozyskać na projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19. Przedsięwzięcia te mogą polegać na:

  • przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów),
  • adaptacji pomieszczeń,
  • zakupie wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji niezbędnych do spełnienia wymogów sanitarnych.

Możesz złożyć tylko jeden wniosek:

  • minimalna wartość projektu to 10 tys. zł – maksymalna 2 mln.
  • dofinansowanie części inwestycyjnej wynosi aż 85%.
  • możesz starać się o dofinansowanie maksymalnie do 250 tys. złotych.
  • do 30% kosztów kwalifikowalnych możesz przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane aż w 100%.

Wsparcie przeznaczone jest na cele inwestycyjne, ewentualnie w połączeniu ze wsparciem na kapitał obrotowy.

Jak złożyć wniosek?

W dniach 8 - 22 czerwca dostępna będzie dla wnioskodawców testowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Będziesz mógł zapoznać się z tym narzędziem.

Nabór wniosków rozpocznie się 24 czerwca o godz. 9.00 i prowadzony będzie w trybie ciągłym. Zostanie wstrzymany, gdy suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych przekroczy 200% alokacji lub w dniu 30 października 2020 r.

Gdzie szukać informacji?

Informacje na temat naboru, wraz z dokumentacją konkursową znajdziesz na stronie Agencji Rozwoju Pomorza:

www.arp.gda.pl/

Dodatkowych informacji udzielą Ci:

  • pracownicy Sekcji Kontraktowania ARP S.A.

 (58) 32 33 107

konkurs221@arp.gda.p

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

(59) 714 18 44

slupsk.pife@pomorskie.eu

Potrzebujesz pomoc?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.