Zwolnienie z ZUS w Tarczy Branżowej

Jakie są warunki zwolnienia z ZUS za miesiąc listopad 2020 r.?

Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r., musisz:

 • prowadzić działalność na dzień 30.09.2020 r. pod wskazanym w ustawie kodem PKD,
 • być do dnia 30.06.2020 r. zgłoszony jako płatnik składek,
 • przychód uzyskany z działalności w listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Wsparcie dotyczy kodów PKD:

 • 47.71.Z,
 • 47.72.Z,
 • 47.81.Z,
 • 47.82.Z,
 • 47.89.Z,
 • 49.39.Z,
 • 56.10.A,
 • 56.10.B,
 • 56.21.Z,
 • 56.29.Z,
 • 56.30.Z,
 • 59.11.Z,
 • 59.12.Z,
 • 59.13.Z,
 • 59.14.Z,
 • 59.20.Z,
 • 74.20.Z,
 • 77.21.Z,
 • 79.90.A,
 • 79.90.C,
 • 82.30.Z,
 • 85.51.Z,
 • 85.52.Z,
 • 85.53.Z,
 • 85.59.A,
 • 85.59.B,
 • 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej),
 • 86.90.A,
 • 86.90.D,
 • 90.01.Z,
 • 90.02.Z,
 • 90.04.Z,
 • 91.02.Z,
 • 93.11.Z,
 • 93.13.Z,
 • 93.19.Z,
 • 93.21.Z,
 • 96.01.Z,
 • 96.04.Z,
 • 49.32.Z,
 • 90.01.Z,
 • 90.02.Z,
 • 93.29.A,
 • 93.29.B,
 • 93.29.Z.

Kto dodatkowo skorzystać może ze zwolnienia z ZUS za 3 miesiące i jakie warunki musi spełnić?

Zgodnie z Tarczą Branżową, z obowiązku opłacania składek ZUS należnych za okres od 1.07.2020 r. do 30.07.2020 r. skorzystać może dodatkowo przedsiębiorca prowadzący działalność oznaczoną kodami PKD:

 • 49.39.Z,
 • 55.10.Z,
 • 59.11.Z,
 • 59.12.Z,
 • 59.13.Z,
 • 59.14.Z,
 • 59.20.Z,
 • 71.11.Z,
 • 77.39.Z,
 • 79.11.A,
 • 79.12.Z,
 • 79.90.A,
 • 82.30.Z,
 • 90.01.Z,
 • 90.02.Z,
 • 90.03.Z,
 • 90.04.Z,
 • 93.11.Z,
 • 93.29.A,
 • 93.29.B,
 • 93.29.Z

oraz świadczący usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem:

 • 79.90.A,
 • 85.51.Z,
 • 85.52.Z,
 • 85.59,
 • 85.60.Z

bądź prowadzący muzeum (niebędącym instytucją kultury), jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30.06.2020 r. i przychód uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, był niższy co najmniej o 75 % w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Opłacone składki podlegają zwrotowi.