Opłata targowa dotyczy sprzedaży na targowiskach, tj. w każdym miejscu, w którym prowadzona jest sprzedaż, z wyłączeniem sprzedaży w budynkach lub w ich częściach.

W roku 2021 gminy nie pobierają opłaty targowej z mocy prawa, co oznacza, że nie musisz w tym celu występować z wnioskiem do odpowiedniego urzędu.