Świadczenie postojowe w Tarczy Branżowej

Tarcza Branżowa wprowadza świadczenia postojowe:

1) jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, jeżeli prowadzili działalność na dzień 30.09.2020 r., a przychód w październiku lub listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku lub listopadzie 2019 r. oraz skorzystali wcześniej ze świadczenia postojowego; świadczenie przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność oznaczoną kodami PKD:

 • 47.71.Z,
 • 47.72.Z,
 • 47.81.Z,
 • 47.82.Z,
 • 47.89.Z,
 • 49.39.Z,
 • 56.10.A,
 • 56.10.B,
 • 56.21.Z,
 • 56.29.Z,
 • 56.30.Z,
 • 59.11.Z,
 • 59.12.Z,
 • 59.13.Z,
 • 59.14.Z,
 • 59.20.Z,
 • 74.20.Z,
 • 77.21.Z,
 • 79.90.A,
 • 79.90.C,
 • 82.30.Z,
 • 85.51.Z,
 • 85.52.Z,
 • 85.53.Z,
 • 85.59.A,
 • 85.59.B,
 • 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej),
 • 86.90.A,
 • 86.90.D,
 • 90.01.Z,
 • 90.02.Z,
 • 90.04.Z,
 • 91.02.Z,
 • 93.11.Z,
 • 93.13.Z,
 • 93.19.Z,
 • 93.21.Z,
 • 96.01.Z,
 • 96.04.Z,

2) dodatkowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, jeżeli przychód z działalności był niższy co najmniej o 75 % (w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do tego samego miesiąca roku 2019) oraz wcześniej skorzystali ze świadczenia postojowego; świadczenie przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność oznaczoną kodami PKD:

 • 49.39.Z,
 • 55.10.Z,
 • 77.39.Z,
 • 79.11.A,
 • 79.12.Z,
 • 90.01.Z,
 • 90.02.Z,
 • 93.11.Z,
 • 93.29.A,
 • 93.29.B,
 • 93.29.Z.