Dotacja do 5.000,00 zł w Tarczy Branżowej

Jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać dotację do 5.000,00 zł?

Możesz otrzymać dotację do 5 000,00 zł, jeżeli jesteś emikro lub małym przedsiębiorcą, prowadziłeś działalność na dzień 30.09.2020 r. i na ten dzień działalność ta nie była zawieszona, a przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacja może być udzielona przedsiębiorcom prowadzącym działalność o kodach PKD:

 • 47.71.Z,
 • 47.72.Z,
 • 47.81.Z,
 • 47.82.Z,
 • 47.89.Z,
 • 49.39.Z,
 • 56.10.A,
 • 56.10.B,
 • 56.21.Z,
 • 56.29.Z,
 • 56.30.Z,
 • 59.11.Z,
 • 59.12.Z,
 • 59.13.Z,
 • 59.14.Z,
 • 59.20.Z,
 • 74.20.Z,
 • 77.21.Z,
 • 79.90.A,
 • 82.30.Z,
 • 85.51.Z,
 • 85.52.Z,
 • 85.53.Z,
 • 85.59.A,
 • 85.59.B,
 • 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej),
 • 86.90.A,
 • 86.90.D,
 • 90.01.Z,
 • 90.02.Z,
 • 90.04.Z,
 • 91.02.Z,
 • 93.11.Z,
 • 93.13.Z,
 • 93.19.Z,
 • 93.21.Z,
 • 93.29.A,
 • 93.29.B,
 • 93.29.Z,
 • 96.01.Z,
 • 96.04.Z.

Jakie wydatki mogą zostać pokryte z otrzymanej dotacji?

Dotację można wykorzystać wyłącznie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do bieżących kosztów można zaliczyć m. in.:

 • czynsz najmu lokalu,
 • wynagrodzenia pracowników,
 • należne podatki.

Katalog jest otwarty, istotne, by wydatki te były związane z prowadzeniem konkretnej działalności gospodarczej konkretnego przedsiębiorcy i odpowiednio udokumentowane.

Jakie są warunki zwrotu dotacji?

Dotacja podlega zwrotowi, jeżeli przedsiębiorca:
• nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji,
• wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem, tj. na cele inne niż bieżące koszty prowadzenia działalności,
• przy ubieganiu się o dotację złożył oświadczenie niegodne ze stanem faktycznym,
• nie spełniał warunków do otrzymania dotacji,
• nie poddał się kontroli starosty w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem i właściwego dokumentowania dotacji.