Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Kto może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń pracowników?

Z dofinansowania wynagrodzeń pracowników możesz skorzystać, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który na dzień 30.09.2020 r. prowadził działalność gospodarczą, gdy Twój przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Możesz skorzystać ze wsparcia, jeżeli prowadzisz działalność oznaczoną PKD:

 • 47.71.Z,
 • 47.72.Z,
 • 47.81.Z,
 • 47.82.Z,
 • 47.89.Z,
 • 49.39.Z,
 • 56.10.A,
 • 56.10.B,
 • 56.21.Z,
 • 56.29.Z,
 • 56.30.Z,
 • 59.11.Z,
 • 59.12.Z,
 • 59.13.Z,
 • 59.14.Z,
 • 59.20.Z,
 • 74.20.Z,
 • 77.21.Z,
 • 79.90.A,
 • 82.30.Z,
 • 85.51.Z,
 • 85.52.Z,
 • 85.53.Z,
 • 85.59.A,
 • 85.59.B,
 • 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej),
 • 86.90.A,
 • 86.90.D,
 • 90.01.Z,
 • 90.02.Z,
 • 90.04.Z,
 • 91.02.Z,
 • 93.11.Z,
 • 93.13.Z,
 • 93.19.Z,
 • 93.21.Z,
 • 93.29.A,
 • 93.29.B,
 • 93.29.Z,
 • 96.01.Z,
 • 96.04.Z.

Jaka jest wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników?

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie to nie może być udzielone pracownikowi zatrudnionemu w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz pracownikowi, którego wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w III kw. roku 2020 przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 168,93 zł).