Do kogo jest adresowana Tarcza Branżowa?

Do kogo kierowane jest wsparcie w ramach Tarczy Branżowej?

W ramach Tarczy Branżowej wsparcie kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność m. in. w zakresie handlu, turystyki, gastronomii. Pomoc uzyskać może przedsiębiorca, który prowadzi działalność oznaczoną konkretnym kodem PKD, wskazanym w poszczególnym przepisie regulującym dany rodzaj pomocy.

Czy aby skorzystać ze wsparcia Tarczy Branżowej, dany PKD musi być dominujący?

Tak, aby skorzystać z pomocy w ramach Tarczy Branżowej, dany PKD przedsiębiorcy musi być oznaczony jako PKD przeważającej działalności. Decydują dane zawarte w rejestrze REGON na dzień 30.09.2020 r.