Środki na utrzymanie firmy w kryzysie - pożyczka obrotowa na wynagrodzenia

Środki na utrzymanie firmy w kryzysie

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Jaka forma wsparcia?

Jeśli masz problem z wypłatą wynagrodzeń swoim pracownikom, możesz skorzystać z pożyczki Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. Środki te mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie deficytu funduszu wynagrodzeń. Okres finansowania wynosi do 2 lat. W przypadku, gdy spłacisz pożyczkę przed wyznaczonym terminem, nie zostanie Ci naliczona stosowna prowizja. Pożyczka uruchamiana jest jednorazowo, bądź też w transzach.

Kiedy możesz skorzystać z tego wsparcia?

 1. jeśli jesteś małym albo średnim przedsiębiorcą,
 2. udokumentujesz lukę płynnościową (wyciąg z rachunku potwierdzający stan środków na poziomie „0 zł”),
 3. przedstawisz analizę krótkiej płynności – możesz to zrobić za pośrednictwem własnych zasobów, lub skorzystać z usług agenta operacyjnego PKO/Pekao/BGK.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje, niezbędne do złożenia wniosku, znajdziesz na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu S. A:

https://www.arp-tarcza.pl/ 

Ponadto, szczegółowe informacje na temat pożyczki udzielane są przez pracowników inforlinii ARP S. A. pd nr telefonu:

 800 800 120.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek wraz załącznikami składasz do Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://www.arp-tarcza.pl

Do wniosku zobowiązany jesteś załączyć następujące dokumenty:

 1. sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
 2. informację o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty,
 3. informacja o zatrudnieniu – liczba osób/etatów/forma zatrudnienia – na okres:
  • koniec 2019,
  • na moment składania wniosku,
  • planowana w okresie finansowania,
 4. plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem – w podziale na poszczególne kategorie wydatków,
 5. dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.