Środki dla pracowników - dofinansowanie do pensji

Środki dla pracowników

Skorzystaj z dofinansowania
do pensji swoich pracowników

Jaka forma wsparcia?

Jako pracodawca, możesz skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników. Dofinansowanie to tyczy się sytuacji, w których na skutek epidemii koronawirusa doszło do przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Wypłaty udzielane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ta forma wsparcia dedykowana jest przedsiębiorcom, to jest:

 1. osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym, które nie posiadają osobowości prawnej, ale w oparciu o przepisy prawa prowadzą działalność gospodarczą,
 2. wspólnikom spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
  Nie jest natomiast uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa.

Możesz skorzystać z następujących rozwiązań:

 1. w przypadku przestoju ekonomicznego – z dopłaty do 1.300,00 zł brutto do wynagrodzenia pracownika oraz dopłaty do 233,09 zł do składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy,
 2. w przypadku obniżonego wymiaru czasu – z dopłaty do 2.079,43 zł brutto do wynagrodzenia pracownika oraz dopłaty do 372,84 zł do składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy.

Kiedy możesz skorzystać z tego wsparcia?

 1. musisz prowadzić działalność min. 2 miesiące, aby możliwe było wyliczenie spadku obrotów z dowolnie wskazanego miesiące kalendarzowego, ale przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku
 2. jeśli skala spadku Twoich przychodów jest:
  • nie mniejsza niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19,
   lub
  • nie mniejsza niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego przez Ciebie miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 3. jako przedsiębiorca nie zalegasz w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. - nie dotyczy to sytuacji, gdy zawarłeś umowę z ZUS lub otrzymałeś decyzję Urzędu Skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizujesz,
 4. nie zachodzą wobec Ciebie, jako przedsiębiorcy, przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Uwaga!
Wysokość pomocy, o którą wnioskujesz, może ulec zmianie, ponieważ wyliczana jest na dzień złożenia przez Ciebie wniosku. Wysokość dopłaty będzie zmienna w okresie kwartalnym i uzależniona od obowiązującego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje, niezbędne do złożenia wniosku, znajdziesz na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Ponadto, szczegółowych informacji na temat tej formy wsparcia udzielą Ci pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Pracownicy WUP dostępni są pod nr telefonów:

58 32 61 822
 607 836 829
 609 694 538
 609 692 767
 504 249 397
 609 690 652

Swoje pytania możesz wysłać również na adres e-mail:

pakietantykryzysowy@wup.gdansk.pl 

Jak złożyć wniosek?

Wspomniana pomoc przysługuje Ci przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Wniosek wraz z załącznikami składasz się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku drogą elektroniczną za pośrednictwem strony

www.praca.gov.pl 

Do wniosku musisz dołączyć:

 1. Porozumienie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem załogi dot. przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy;
 2. Umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy;
 3. Wykaz pracowników;
 4. Pełnomocnictwo, w przypadku osoby upoważnionej do reprezentacji.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.