Pożyczka Płynnościowa PFP

Pożyczka płynnościowa PFP

Jak forma wsparcia?

Z pożyczki płynnościowej Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego możesz skorzystać, jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego oraz mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności na jego terenie.

Maksymalna wartość pożyczki wynosi 150.000,00 zł na okres do 60 miesięcy.

Możesz otrzymać więcej niż jedną pożyczkę tylko pod warunkiem wystąpienia uzasadnionych indywidulanych potrzeb i możliwości spłaty pożyczek, z zastrzeżeniem, że łączna kwota wszystkich pożyczek nie może przekroczyć 150.000,00 zł. 

Karencja w spłacie kapitału lub kapitału i odsetek wynosi do 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Nie musisz wnosić wkładu własnego. Dla pożyczki o wartości powyżej 100 000 zł wymagane zabezpieczenie rzeczowe lub poręczenie instytucji finansowej.

Jaki jest koszt pożyczki?

• roczne oprocentowanie – od 0% z zastosowaniem pomocy publicznej

• 0% prowizji za udzielenie pożyczki.

Środki finansowe pochodzące z pożyczki możesz przeznaczyć na finansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej i zapewnienie płynności finansowej (kapitał obrotowy).

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje na temat pożyczki znajdziesz na stronie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego:

https://pfp.gda.pl

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.