Jaka forma wsparcia?

Świadczenie postojowe zostanie Ci wypłacone w kwocie 2.080,00 zł lub 1.300,00 zł, jeżeli utraciłeś część przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Z tej formy pomocy możesz skorzystać kilkukrotnie, ale nie więcej niż 3 razy. Ponowne przyznanie Ci świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem, że wykażesz w oświadczeniu, że Twoja sytuacja materialna nie uległa poprawie z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Jeżeli świadczenie postojowe przyznawane jest Ci po raz pierwszy, nie obowiązuje Cię warunek granicznej kwoty przychodu. Ta sama zasada tyczy się wszystkich wniosków, złożonych od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Z tej formy wsparcia możesz skorzystać, jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, bez względu na to, czy jest to działalność jednoosobowa, czy też zatrudniasz pracowników.

Gdzie szukać informacji?

Informacje na temat wsparcia przedsiębiorców przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyskasz:
pod numerami telefonów:

  1. 22 290 87 02 lub 22 290 87 03 – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00,
  2. pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 22 560 16 00 wybierając „0” i łącząc się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierając temat rozmowy „7", czyli wsparcie dla przedsiębiorców – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek RSP-D. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek możesz przekazać:

  1. drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  2. drogą elektroniczną za pośrednictwem Gov.pl,
  3. za pośrednictwem poczty,
  4. osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jakie zmiany w Tarczy 3.0?

W Tarczy 3.0 wprowadzono zapis, an postawie którego z tego instrumentu wsparcia mogą skorzystać także te firmy, które zostały założone przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.