Świadczenia związane z rozwiązaniem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych

Jakie zmiany?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Tarczy 4.0, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, jeżeli w Twojej firmie wystąpił:

  • spadek obrotów gospodarczych,
  • istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń,

możesz ograniczyć wysokości niektórych świadczeń wypłacanych pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przepisy przewidują obowiązek wypłaty odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego, to wysokości takich świadczeń nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 r. jest to 26 000 zł.

Takie rozwiązanie możesz zastosować:

  • w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę albo rozwiązania umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło,
  • w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji.

Ta zmiana ma znaczenie - na przykład - w sytuacji zwolnień grupowych, w przypadku których poza okresem epidemii wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty piętnastokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne!

Ograniczenie wysokości świadczeń nie dotyczy jednak osób współpracujących w ramach umowy agencyjnej.