Korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK

Korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK

Jaka forma wsparcia?

Jako przedsiębiorca możesz skorzystać z nowych, uaktualnionych warunków gwarancji de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane zostały, by zmniejszyć skutki pandemii. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z pakietu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach tego wsparcia możesz skorzystać z następujących rozwiązań:

 1. zwiększenia zakresu gwarancji do 80% kwoty kredytu,
 2. braku prowizji za udzielenie gwarancji,
 3. wydłużenia maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego.

Kiedy możesz skorzystać z tego wsparcia?

 1. jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i na dzień 1 lutego 2020 r. nie miałeś zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

Powyższe zmiany obowiązywać będą do dnia 31 grudnia 2020 roku, z możliwością ich przedłużenia.

Jak złożyć wniosek?

Oferta gwarancji de minimis dostępna jest w następujących bankach:

 1. Alior Bank S. A.,
 2. Bank Handlowy w Warszawie S. A.,
 3. Bank Millennium S. A.,
 4. Bank Ochrony Środowiska S. A.,
 5. Bank Pekao S. A.,
 6. Bank Pocztowy S. A.,
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. i zrzeszone banki spółdzielcze,
 8. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,
 9. Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 10. BNP Paribas Bank Polska S. A.,
 11. ING Bank Śląski S. A.,
 12. Krakowski Bank Spółdzielczy,
 13. mBank S. A.,
 14. Nest Bank S. A.,
 15. PKO Bank Polski S. A.,
 16. Santander Bank Polska S. A.,
 17. SGB-Bank S. A. i zrzeszone banki spółdzielcze,
 18. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-korzystniejsze-warunki-gwarancji-de-minimis-z-bgk