Dofinansowanie do pensji pracowników niepełnosprawnych

Jaka forma wsparcia?

Jeżeli jako pracodawca zatrudniasz osoby niepełnosprawne i spełniasz warunki określone w art. 26a-26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, możesz skorzystać z dofinansowania do pensji pracownika niepełnosprawnego.

Korzystając z tej formy wsparcia, zyskujesz:

  1. jeżeli zatrudniasz osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskasz miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1.950,00 zł,
  2. jeżeli zatrudniasz osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uzyskasz miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1.200,00 zł,
  3. jeżeli zatrudniasz osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności uzyskasz miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 450,00 zł.


Ponadto, jeżeli zatrudniasz osoby, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwota miesięcznego dofinansowania zwiększa się do:

  1. 1.200,00 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600,00 zł),
  2. 900,00 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600,00 zł), 

Ze zwiększonej kwoty będziesz mógł skorzystać począwszy od okresu sprawozdawczego kwiecień 2020 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składasz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gdzie szukać informacji?

Informacje na temat wsparcia przedsiębiorców przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdziesz na stronie: https://www.pfron.org.pl

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wskazanych dokumentów, zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.