10 działań antykryzysowych dla firm

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZTAŁYCH DLA MPŚ Z BRANŻ NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH RESTRYKCJAMI

Jaka forma wsparcia?

Możesz wystąpić o subwencję w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r oku.

Dla kogo?

Z proponowanego wsparcia możesz skorzystać, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w jednej z branż objętej restrykcjami sanitarnymi.

Status wdrożenia

Termin rozpoczęcia udzielania wsparcia planowany jest na styczeń 2021 roku, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje na temat wsparcia znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.

UMORZENIE SUBWENCJI Z TARCZY FINANSOWEJ Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Jaka forma wsparcia?

Jeżeli przyznao Ci subwencję z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju, możesz wystąpić o jej umożenie. Warunkiem będzie skumulowany spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

Dla kogo?

Z proponowanego wsparcia możesz skorzystać, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w jednej z branż objętej restrykcjami sanitarnymi.

Status wdrożenia

Termin rozpoczęcia udzielania wsparcia planowany jest na styczeń 2021 roku, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje na temat wsparcia znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.

WYDŁUŻENIE PROGRAMU TARCZY FINANSOWEJ DLA DUŻYCH FIRM

Jaka forma wsparcia?

Wydłużeniu ulega zarówno termin składania wniosków (do 31 marca 2021 roku), jak i wypłaty subwencji (do 30 czerwca 2021 roku). Zmienione zostaną równie:

  • zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzecz 2020 - sierpień 2020, na marzecz 2020 - marzec 2021,
  • czas gtrwania restrykcji.

Dla kogo?

Z proponowanego wsparcia możesz skorzystać, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jako duże przedsiębiorstwo.

Status wdrożenia

Termin rozpoczęcia udzielania wsparcia planowany jest na grudzień 2020 roku, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje na temat wsparcia znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.

POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE Z GWARANCJĄ

Jaka forma wsparcia?

W ramach wsparcia kontynuowane będzie udzielanie gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. 

Dla kogo?

Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż.

Status wdrożenia

Konsultacji z Komisją Europejską wymaga pomoc w zakresie możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje na temat wsparcia znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.

DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA

Jaka forma wsparcia?

W ramach wsparcia kontynuowane będą dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. 

Dla kogo?

Z proponowanego wsparcia możesz skorzystać, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w jednej z branż objętej restrykcjami sanitarnymi.

Status wdrożenia

Wsparcie nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje na temat wsparcia znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.

PRZEDŁUŻENIE POSTOJOWEGO

Jaka forma wsparcia?

W ramach wsparcia utrzymane zostaną wypłaty świadczenia postojowego.

Dla kogo?

Z proponowanego wsparcia możesz skorzystać, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w jednej z branż objętej restrykcjami sanitarnymi.

Status wdrożenia

Wsparcie wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje na temat wsparcia znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA ZUS

Jaka forma wsparcia?

W ramach wsparcia przedłużony zostaje okres zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

Dla kogo?

Z proponowanego wsparcia możesz skorzystać, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w jednej z branż objętej restrykcjami sanitarnymi.

Status wdrożenia

Wsparcie wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje na temat wsparcia znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.

DOFINANSOWANIE ZMIANY ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI W RAMACH "DOTACJI NA BIZNES"

Jaka forma wsparcia?

W ramach wsparcia zwiększeniu ulegnie kwota dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć będzie nie tylko nowej działalności, ale także zmiany jej aktualnego zakresu.

Dla kogo?

Z proponowanego wsparcia możesz skorzystać, jeżeli chcesz założyć działalność gospodarczą lub prowadzisz działalność gospodarczą w jednej z branż objętej restrykcjami sanitarnymi.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje na temat wsparcia znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.

POLITYKA DRUGIEJ SZANSY

Jaka forma wsparcia?

W ramach wsparcia Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Z proponowanego wsparcia możesz skorzystać, jeżeli prowadzisz przedsiębiosrwto znajdujące się w fazie restrukturyzacji.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje na temat wsparcia znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.

DOFINANSOWANIE LEASINGU

Jaka forma wsparcia?

W ramach wsparcia Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu.

Dla kogo?

Z proponowanego wsparcia możesz skorzystać, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w jednej z branż objętej restrykcjami sanitarnymi.

Gdzie szukać informacji?

Wszystkie informacje na temat wsparcia znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Aktywatora – Słupskiego Domu Startupów. Nasi doradcy i eksperci wesprą Cię.