Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Bądź poinformowany Twój biznes w czasie kryzysu

Bądź poinformowany

Twój biznes

w czasie kryzysu

Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

2020-08-03

Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia, z powiatu słupskiego (z wyłączeniem miasta Słupska). Do kwoty 54 250,00 zł!!!

Kto może skorzystać?

O dofinansowanie mogą się starać:

  • osoby posiadające miejsce zamieszkania na obszarze jednej z następujących gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Cewice lub gminie wiejskiej Słupsk,
  • osoby bezrobotne (zarejestrowane w ewidencji osób bezrobotnych prowadzonych przez urząd pracy bądź niezarejestrowaną w urzędzie pracy),
  • osoby mające co najmniej 30 lat (od dnia 30. urodzin),
  • osoby nie posiadające wpisu do CEIDG, osoby niezarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS, osoby nieprowadzące działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu,
  • osoby, które nie zawiesiły lub nie miały zawieszonej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu,
  • osoby, które nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020, POWER, PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

  • wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej). Wsparcie jest obowiązkowo kierowane do wszystkich osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą i będzie adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby.
  • wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku? Zapraszamy do Aktywatora!

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: rozwiń

back to top